Kỳ họp thứ 8, Ngày 29/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HKDD VN


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 29/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HKDD VN
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 29/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Ngày tạo
29/10/2014 8:05:54 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 29/10/2014 09:39:33 SA

Dung lượng: 2,86MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 29/10/2014 09:39:33 SA

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hòa Bình Nguyễn Cao Sơn phát biểu ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 29/10/2014 09:39:33 SA

Dung lượng: 2,19MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Viết Nhiên phát biểu ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 29/10/2014 09:39:33 SA

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh phát biểu ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 29/10/2014 09:49:28 SA

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Thụy phát biểu ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 29/10/2014 09:49:27 SA

Dung lượng: 2,15MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất