Kỳ họp thứ 8, Ngày 27/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan QĐNDVN, Luật CAND (sửa đổi), Luật giáo dục nghề nghiệp và thảo luận ở hội trường về dự án Luật ban hành văn bản PL, Luật TNMT biển và hải đảo


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 27/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan QĐNDVN, Luật CAND (sửa đổi), Luật giáo dục nghề nghiệp và thảo luận ở hội trường về dự án Luật ban hành văn bản PL, Luật TNMT biển và hải đảo
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 27/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật giáo dục nghề nghiệp và thảo luận ở hội trường về dự án Luật ban hành văn bản pháp luật, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Ngày tạo
27/11/2014 8:51:39 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan QĐNDVN

Ngày tạo: 27/11/2014 09:54:58 SA

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật giáo dục nghề nghiệp

Ngày tạo: 27/11/2014 03:34:59 CH

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam: tán thành 73,04%. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 27/11/2014 09:54:58 SA

Dung lượng: 2,73MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi)tán thành 71,83%). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 27/11/2014 09:54:59 SA

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Trị Phạm Đức Châu phát biểu ý kiến về dự án Luật ban hành văn bản pháp luật. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 27/11/2014 09:54:59 SA

Dung lượng: 2,19MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Nam Định Vũ Xuân Trường phát biểu ý kiến về dự án Luật ban hành văn bản pháp luật. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 27/11/2014 09:54:59 SA

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất