Kỳ họp thứ 8, Ngày 30/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 30/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 30/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Ngày tạo
30/10/2014 9:22:16 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm rõ thêm những vấn đề liên quan. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 30/10/2014 05:26:25 CH

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng làm rõ thêm những vấn đề liên quan. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 30/10/2014 05:25:48 CH

Dung lượng: 2,73MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang làm rõ thêm những vấn đề liên quan. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 30/10/2014 05:25:48 CH

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Tiên phát biểu ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 30/10/2014 09:24:41 SA

Dung lượng: 2,10MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hòa Bình Nguyễn Cao Sơn phát biểu ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 30/10/2014 09:24:41 SA

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Cà Mau Trương Minh Hoàng phát biểu ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 30/10/2014 09:24:41 SA

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất