Kỳ họp thứ 8, Ngày 6/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan QĐND VN; Luật CAND (sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 6/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan QĐND VN; Luật CAND (sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 6/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này
Ngày tạo
06/11/2014 9:58:28 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/11/2014 05:26:25 CH

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày tạo: 06/11/2014 11:12:20 SA

Dung lượng: 4,05MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thái Nguyên Phan Văn Tường phát biểu ý kiến về dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 06/11/2014 04:12:53 CH

Dung lượng: 4,60MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Điện Biên Trần Thị Dung phát biểu ý kiến về dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 06/11/2014 04:12:53 CH

Dung lượng: 4,59MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Thảo phát biểu ý kiến về dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 06/11/2014 04:12:53 CH

Dung lượng: 4,41MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Phúc phát biểu ý kiến về dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 06/11/2014 04:12:53 CH

Dung lượng: 4,75MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất