Kỳ họp thứ 8, Ngày 24/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương; về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 24/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương; về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 24/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương; về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
Ngày tạo
24/11/2014 8:02:43 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết thi hành Luật tổ chức TAND (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/11/2014 04:10:13 CH

Dung lượng: 2,77MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Sóc Trăng bấm nút biểu quyết thông qua Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 24/11/2014 04:21:02 CH

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Long bấm nút biểu quyết thông qua Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 24/11/2014 04:21:02 CH

Dung lượng: 2,46MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức Tòa án nhân dân - (số đại biểu tán thành là 415 đại biểu tương đương 83,50%). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 24/11/2014 04:21:02 CH

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết thi hành Luật tổ chức VKSND (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/11/2014 04:10:13 CH

Dung lượng: 1,64MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) - (số đại biểu tán thành là 415 đại biểu tương đương 83,50%). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 24/11/2014 04:10:13 CH

Dung lượng: 2,19MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất