Kỳ họp thứ 8, Ngày 12/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật an toàn vệ sinh lao động và thảo luận về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 12/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật an toàn vệ sinh lao động và thảo luận về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 12/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật an toàn vệ sinh lao động và thảo luận về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)
Ngày tạo
12/11/2014 8:08:02 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ lao động-thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trình bày Tờ trình về dự án Luật an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 12/11/2014 10:14:09 SA

Dung lượng: 2,55MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 12/11/2014 10:14:09 SA

Dung lượng: 2,63MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu ý kiến về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 12/11/2014 10:14:09 SA

Dung lượng: 2,53MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hà Giang Nông Thị Bích Liên phát biểu ý kiến về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 12/11/2014 10:14:09 SA

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Kiên Giang Lâm Lệ Hà phát biểu ý kiến về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 12/11/2014 10:14:09 SA

Dung lượng: 1,84MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh Huỳnh Minh Thiện phát biểu ý kiến về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 12/11/2014 10:14:09 SA

Dung lượng: 2,46MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất