Kỳ họp thứ 8, Ngày 5/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 5/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 5/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề
Ngày tạo
05/11/2014 9:36:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 05/11/2014 10:08:49 SA

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

Ngày tạo: 05/11/2014 10:08:49 SA

Dung lượng: 2,17MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 05/11/2014 10:08:49 SA

Dung lượng: 2,29MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Bích Nhiệm phát biểu ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 05/11/2014 10:08:49 SA

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thanh Hải phát biểu ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 05/11/2014 10:08:49 SA

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Đồng Nai Phạm Thị Hải phát biểu ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 05/11/2014 10:08:49 SA

Dung lượng: 2,41MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất