Kỳ họp thứ 8, Ngày 21/10/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình KTXH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện NSNN năm 2014; dự toán NSNN và phương án phân bổ NS trung ương năm 2015


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 21/10/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình KTXH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện NSNN năm 2014; dự toán NSNN và phương án phân bổ NS trung ương năm 2015
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 21/10/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015
Ngày tạo
22/10/2014 8:14:51 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu ý kiến ở tổ về tình hình KTXH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện NSNN năm 2014; dự toán NSNN và phương án phân bổ NS trung ương năm 2015. Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 08:31:15 SA

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Trà Vinh Trần Quốc Tuấn phát biểu ý kiến ở tổ về tình hình KTXH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện NSNN năm 2014; dự toán NSNN và phương án phân bổ NS trung ương năm 2015. Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 08:31:15 SA

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi Tỉnh Bình Phước phát biểu ý kiến ở tổ về tình hình KTXH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện NSNN năm 2014; dự toán NSNN và phương án phân bổ NS trung ương năm 2015. Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 08:31:15 SA

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ninh Ngô Văn Minh phát biểu ý kiến ở tổ về tình hình KTXH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện NSNN năm 2014; dự toán NSNN và phương án phân bổ NS trung ương năm 2015. Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 08:31:15 SA

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Tây Ninh Lê Minh Trọng phát biểu ý kiến ở tổ về tình hình KTXH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện NSNN năm 2014; dự toán NSNN và phương án phân bổ NS trung ương năm 2015. Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 08:31:15 SA

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hưng Yên Đặng Ngọc Quỳnh phát biểu ý kiến ở tổ về tình hình KTXH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện NSNN năm 2014; dự toán NSNN và phương án phân bổ NS trung ương năm 2015. Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 08:31:15 SA

Dung lượng: 2,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất