Kỳ họp thứ 8, Ngày 18/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời chất vấn (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 18/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời chất vấn (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 18/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời chất vấn (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Ngày tạo
18/11/2014 8:32:59 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo giải trình làm rõ thêm những vấn đề về công tác chống buôn lậu. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 18/11/2014 08:35:22 SA

Dung lượng: 2,42MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 18/11/2014 09:50:02 SA

Dung lượng: 1,96MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 18/11/2014 09:43:07 SA

Dung lượng: 2,61MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 18/11/2014 09:50:02 SA

Dung lượng: 2,31MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 18/11/2014 09:43:07 SA

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Long An Đinh Thị Phương Khanh chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 18/11/2014 09:43:07 SA

Dung lượng: 2,18MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất