Kỳ họp thứ 8, Ngày 1/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc thực hiện tái cơ cấu nền KT trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống NH theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của QH về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 1/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc thực hiện tái cơ cấu nền KT trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống NH theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của QH về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 1/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015
Ngày tạo
01/11/2014 8:58:25 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ Nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của UBTVQH kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền KT trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống NH theo NQ số 10/2011/QH13 của QH về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

Ngày tạo: 01/11/2014 09:54:28 SA

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang phát biểu ý kiến về việc thực hiện tái cơ cấu nền KT trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống NH theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của QH về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

Ngày tạo: 01/11/2014 09:54:28 SA

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng phát biểu ý kiến về việc thực hiện tái cơ cấu nền KT trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống NH theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của QH về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

Ngày tạo: 01/11/2014 09:54:28 SA

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thị Khá phát biểu ý kiến về việc thực hiện tái cơ cấu nền KT trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống NH theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của QH về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

Ngày tạo: 01/11/2014 09:54:28 SA

Dung lượng: 2,33MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Thân Đức Nam phát biểu ý kiến về việc thực hiện tái cơ cấu nền KT trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống NH theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của QH về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

Ngày tạo: 01/11/2014 09:54:28 SA

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Yên Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến về việc thực hiện tái cơ cấu nền KT trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống NH theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của QH về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

Ngày tạo: 01/11/2014 10:23:43 SA

Dung lượng: 2,72MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất