Kỳ họp thứ 8, Ngày 10/9/2014. Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật nhà ở (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 10/9/2014. Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật nhà ở (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 10/9/2014. Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật nhà ở (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII
Ngày tạo
10/09/2014 9:30:45 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành Hội nghị Đại biểu chuyên trách. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/09/2014 03:25:47 CH

Dung lượng: 1,75MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tinh Hải Dương Lê Đình Khanh cho ý kiến về Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/09/2014 03:38:38 CH

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Trị Phạm Đức Châu cho ý kiến về Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/09/2014 03:38:38 CH

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy cho ý kiến về Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/09/2014 03:25:47 CH

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Nam Ngô Văn Minh cho ý kiến về Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/09/2014 03:25:47 CH

Dung lượng: 1,99MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Yên Đặng Thị Kim Chi cho ý kiến về Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/09/2014 03:25:47 CH

Dung lượng: 874,66kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất