Kỳ họp thứ 8, Ngày 7/11/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 7/11/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 7/11/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)
Ngày tạo
10/11/2014 11:22:41 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Ninh thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 12/11/2014 11:57:47 SA

Dung lượng: 1,82MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Ninh thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 12/11/2014 11:57:47 SA

Dung lượng: 1,93MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 12/11/2014 11:57:47 SA

Dung lượng: 2,88MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Ninh thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 12/11/2014 11:57:47 SA

Dung lượng: 2,06MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 12/11/2014 11:57:47 SA

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Ninh thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 12/11/2014 11:57:47 SA

Dung lượng: 1,96MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất