Kỳ họp thứ 8, Ngày 23/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 23/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 23/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Ngày tạo
23/10/2014 7:57:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 23/10/2014 08:41:51 SA

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 23/10/2014 08:41:51 SA

Dung lượng: 2,72MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 23/10/2014 09:07:52 SA

Dung lượng: 2,85MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 23/10/2014 09:07:52 SA

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu ý kiến về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 23/10/2014 11:11:09 SA

Dung lượng: 2,77MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 23/10/2014 10:19:39 SA

Dung lượng: 1,82MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất