Kỳ họp thứ 8, Ngày 25/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 25/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 25/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng
Ngày tạo
25/10/2014 9:36:57 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 25/10/2014 09:42:15 SA

Dung lượng: 2,58MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Báo cáo về công tác thi hành án. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 25/10/2014 09:42:15 SA

Dung lượng: 2,42MB

Tải ảnh gốc

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 25/10/2014 09:42:15 SA

Dung lượng: 2,51MB

Tải ảnh gốc

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 25/10/2014 09:42:15 SA

Dung lượng: 2,38MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 25/10/2014 11:00:46 SA

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bình Phước Bùi Mạnh Hùng phát biểu ý kiến về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án, phòng chống tham nhũng. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 25/10/2014 11:00:46 SA

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất