Kỳ họp thứ 8, Ngày 8/9/2014. Khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 8/9/2014. Khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 8/9/2014. Khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII; Theo đó, trong 3 ngày làm việc (từ 8-10/9), các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận và cho ý kiến về 6 dự án Luật: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật Căn cước công dân, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Ngày tạo
08/09/2014 9:27:36 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu chuyên trách. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2014 09:41:44 SA

Dung lượng: 2,05MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị Đại biểu chuyên trách. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2014 09:41:44 SA

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị Đại biểu chuyên trách. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2014 09:41:44 SA

Dung lượng: 1,76MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị Đại biểu chuyên trách. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2014 09:41:44 SA

Dung lượng: 2,03MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị Đại biểu chuyên trách. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2014 09:41:44 SA

Dung lượng: 2,04MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị Đại biểu chuyên trách. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2014 09:41:44 SA

Dung lượng: 1,97MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất