Kỳ họp thứ 8, Ngày 19/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền, TTCP Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 19/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền, TTCP Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 19/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Ngày tạo
19/11/2014 8:12:56 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 19/11/2014 09:41:51 SA

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 19/11/2014 09:41:51 SA

Dung lượng: 1,27MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 19/11/2014 09:41:51 SA

Dung lượng: 788,86kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 19/11/2014 09:41:51 SA

Dung lượng: 862,91kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Hiền chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 19/11/2014 09:41:51 SA

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 19/11/2014 09:41:51 SA

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất