Kỳ họp thứ 8, Ngày 15/11/2014. Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm gồm 11 loại theo từng chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn; Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 15/11/2014. Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm gồm 11 loại theo từng chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn; Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 15/11/2014. Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm gồm 11 loại theo từng chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn; Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày tạo
15/11/2014 10:10:04 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Ngày tạo: 17/11/2014 09:40:52 SA

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tín nhiệm vào hộp phiếu trong phiên họp Quốc hội. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 15/11/2014 10:59:24 SA

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bỏ những lá phiếu tín nhiệm vào hộp phiếu trong phiên họp Quốc hội. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 15/11/2014 10:59:24 SA

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu tín nhiệm vào hộp phiếu trong phiên họp Quốc hội. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 15/11/2014 10:59:24 SA

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bỏ phiếu tín nhiệm vào hộp phiếu trong phiên họp Quốc hội. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 17/11/2014 08:47:21 SA

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bỏ phiếu tín nhiệm vào hộp phiếu trong phiên họp Quốc hội. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 17/11/2014 08:47:21 SA

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất