Kỳ họp thứ 8, Ngày 27/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân(sửa đổi),Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân(sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 27/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân(sửa đổi),Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân(sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 27/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân(sửa đổi),Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân(sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này
Ngày tạo
27/10/2014 8:09:43 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 27/10/2014 09:46:47 SA

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 27/10/2014 09:46:47 SA

Dung lượng: 2,31MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 27/10/2014 09:46:47 SA

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hậu Giang Phạm Hồng Phong phát biểu ý kiến về dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 27/10/2014 10:04:44 SA

Dung lượng: 2,61MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bình Định Đặng Công Lý phát biểu ý kiến về dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 27/10/2014 09:46:47 SA

Dung lượng: 2,57MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Yên Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến về dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 27/10/2014 09:46:47 SA

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất