Kỳ họp thứ 8, Ngày 11/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và thảo luận về dự thảo luật này


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 11/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và thảo luận về dự thảo luật này
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 11/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và thảo luận về dự thảo luật này
Ngày tạo
11/11/2014 9:03:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Ngày tạo: 11/11/2014 09:30:07 SA

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Đồng Nai Trương Văn Vở phát biểu ý kiến về dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 11/11/2014 09:30:07 SA

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Trần Ngọc Vinh phát biểu ý kiến về dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 11/11/2014 09:30:07 SA

Dung lượng: 1,64MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ngãi Đinh Thị Phương Lan phát biểu ý kiến về dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 11/11/2014 09:30:07 SA

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Yên Đinh Văn Nhã phát biểu ý kiến về dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 11/11/2014 09:56:38 SA

Dung lượng: 1,94MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thái Bình Đỗ Văn Vẻ phát biểu ý kiến về dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 11/11/2014 09:30:07 SA

Dung lượng: 1,82MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất