Kỳ họp thứ 8, Ngày 28/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hộ tịch, Luật căn cước công dân và thảo luận về hai dự thảo luật này


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 28/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hộ tịch, Luật căn cước công dân và thảo luận về hai dự thảo luật này
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 28/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hộ tịch, Luật căn cước công dân và thảo luận về hai dự thảo luật này
Ngày tạo
28/10/2014 9:31:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hộ tịch. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 28/10/2014 09:35:50 SA

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Tờ trình về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 28/10/2014 09:35:50 SA

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật căn cước công dân. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 28/10/2014 03:12:17 CH

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Tiền Giang Huỳnh Văn Tính phát biểu ý kiến về dự thảo Luật hộ tịch. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 28/10/2014 03:57:12 CH

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Nghệ An Phạm Văn Tấn phát biểu ý kiến về dự thảo Luật hộ tịch. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 28/10/2014 03:57:12 CH

Dung lượng: 2,16MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Phúc Hồ Thị Thủy phát biểu ý kiến về dự thảo Luật hộ tịch. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 28/10/2014 10:15:42 SA

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất