Kỳ họp thứ 8, Ngày 21/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam và thảo luận ở hội trường về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 21/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam và thảo luận ở hội trường về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 21/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam và thảo luận ở hội trường về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)
Ngày tạo
21/11/2014 8:44:41 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam

Ngày tạo: 21/11/2014 09:59:40 SA

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam tán thành là 78,27%). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 21/11/2014 09:59:40 SA

Dung lượng: 2,26MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Tuyết phát biểu ý kiến về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 21/11/2014 09:59:40 SA

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thái Bình Khúc Thị Duyền phát biểu ý kiến về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 21/11/2014 09:59:40 SA

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh An Giang Lê Việt Trường phát biểu ý kiến về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 21/11/2014 09:59:40 SA

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Phúc Lê Thị Nguyệt phát biểu ý kiến về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 21/11/2014 09:59:40 SA

Dung lượng: 2,57MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất