Kỳ họp thứ 8, Ngày 9/9/2014. Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 9/9/2014. Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 9/9/2014. Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII
Ngày tạo
09/09/2014 9:28:41 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến về Dự án Luật đầu tư (sửa đổi) Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/09/2014 10:48:35 SA

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến về Dự án Luật đầu tư (sửa đổi) Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/09/2014 10:48:35 SA

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo một số ý kiến khác nhau về Dự án Luật đầu tư (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/09/2014 09:43:45 SA

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành Hội nghị Đại biểu chuyên trách. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/09/2014 09:43:45 SA

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Kiên Giang Danh Út cho ý kiến về Dự án Luật đầu tư (sửa đổi) Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/09/2014 09:43:45 SA

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bình Thuận Lê Đắc Lâm cho ý kiến về Dự án Luật đầu tư (sửa đổi) Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/09/2014 09:43:45 SA

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất