Kỳ họp thứ 8, Ngày 25/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thi hành án dân sự, Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), dự án Luật NSNN (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 25/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thi hành án dân sự, Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), dự án Luật NSNN (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 25/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thi hành án dân sự, Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)
Ngày tạo
25/11/2014 8:14:49 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật thi hành án dân sự. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 25/11/2014 09:28:37 SA

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hòa Bình bấm nút biểu quyết thông qua Luật thi hành án dân sự. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 25/11/2014 09:28:37 SA

Dung lượng: 2,17MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội bấm nút biểu quyết thông qua Luật thi hành án dân sự. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 25/11/2014 09:28:37 SA

Dung lượng: 2,57MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thi hành án dân sự - (số đại biểu tán thành là 418 đại biểu tương đương 84,10%). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 25/11/2014 09:28:37 SA

Dung lượng: 2,83MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh Trần Du Lịch phát biểu ý kiến về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 25/11/2014 09:43:51 SA

Dung lượng: 2,10MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Dũng phát biểu ý kiến về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 25/11/2014 09:43:51 SA

Dung lượng: 2,59MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất