Kỳ họp thứ 8, Ngày 22/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 22/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 22/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
Ngày tạo
22/10/2014 9:26:54 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ Trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trình bày Tờ trình về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 09:30:58 SA

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 09:30:58 SA

Dung lượng: 2,66MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 10:05:53 SA

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày Tờ trình về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 09:30:58 SA

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hòa Bình Nguyễn Tiến Sinh phát biểu ý kiến về dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 11:03:10 SA

Dung lượng: 1,75MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bình Phước Bùi Mạnh Hùng phát biểu ý kiến về dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 11:28:10 SA

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất