Kỳ họp thứ 8, Ngày 24/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi), Luật KDBĐS (sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 24/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi), Luật KDBĐS (sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 24/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi), Luật KDBĐS (sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này
Ngày tạo
24/10/2014 9:28:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 24/10/2014 09:33:02 SA

Dung lượng: 2,24MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cao giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 24/10/2014 04:10:46 CH

Dung lượng: 2,86MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Lê Thị Công phát biểu ý kiến về dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 24/10/2014 09:57:57 SA

Dung lượng: 1,94MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thái Bình Đỗ Văn Vẻ phát biểu ý kiến về dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 24/10/2014 09:33:02 SA

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Minh phát biểu ý kiến về dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 24/10/2014 09:33:02 SA

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bình Thuận Lê Đắc Lâm phát biểu ý kiến về dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 24/10/2014 09:33:02 SA

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất