Kỳ họp thứ 8, Ngày 3/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 3/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 3/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật thú y; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
Ngày tạo
03/11/2014 8:17:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 03/11/2014 04:04:34 CH

Dung lượng: 1,82MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 03/11/2014 04:04:34 CH

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 03/11/2014 04:04:35 CH

Dung lượng: 2,90MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh trình bày Tờ trình về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 03/11/2014 04:04:34 CH

Dung lượng: 2,04MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật thú y. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 03/11/2014 04:28:21 CH

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát trình bày Tờ trình về dự án Luật thú y. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 03/11/2014 04:28:21 CH

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất