Kỳ họp thứ 8, Ngày 26/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đầu tư (sửa đổi), Luật DN (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng vốn NN đầu tư vào SXKD và thảo luận ở hội trường về dự án Luật kiểm toán NN (sửa đổi), dự án Luật an toàn vệ sinh lao động


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 26/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đầu tư (sửa đổi), Luật DN (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng vốn NN đầu tư vào SXKD và thảo luận ở hội trường về dự án Luật kiểm toán NN (sửa đổi), dự án Luật an toàn vệ sinh lao động
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 26/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và thảo luận ở hội trường về dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi), dự án Luật an toàn vệ sinh lao động
Ngày tạo
26/11/2014 9:07:04 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) và Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Ngày tạo: 26/11/2014 10:16:42 SA

Dung lượng: 2,29MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế

Ngày tạo: 26/11/2014 03:50:33 CH

Dung lượng: 2,01MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hòa Bình bấm nút biểu quyết thông qua Luật đầu tư (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 26/11/2014 10:16:42 SA

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đầu tư (sửa đổi) tán thành là 84,91%). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 26/11/2014 10:16:42 SA

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Nam Định bấm nút biểu quyết thông qua Luật đầu tư (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 26/11/2014 10:16:42 SA

Dung lượng: 2,14MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bấm nút biểu quyết thông qua Luật doanh nghiệp (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 26/11/2014 10:16:42 SA

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất