Kỳ họp thứ 8, Ngày 20/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch và thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 20/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch và thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 20/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch và thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
Ngày tạo
20/11/2014 8:46:12 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 20/11/2014 09:59:13 SA

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật hộ tịch. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 20/11/2014 03:39:13 CH

Dung lượng: 2,89MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng, an ninh Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật căn cước công dân. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 20/11/2014 03:39:13 CH

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 20/11/2014 09:59:13 SA

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bấm nút biểu quyết thông qua Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 20/11/2014 09:59:13 SA

Dung lượng: 2,00MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng bấm nút biểu quyết thông qua Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 20/11/2014 10:33:37 SA

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất