Phiên họp thứ 26 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Danh sách album ảnh


Chiều 28/9/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Chiều 28/9/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Xem thêm »


Chiều 28/9/2023: UBTVQH cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 28/9/2023: UBTVQH Cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Xem thêm »


Chiều 28/9/2023: UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Chiều 28/9/2023: UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Xem thêm »


Sáng 18/9/2023: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Sáng 18/9/2023: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất