Chiều 28/9/2023: UBTVQH cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)


Tên album
Chiều 28/9/2023: UBTVQH cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Chiều 28/9/2023: UBTVQH Cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày tạo
28/09/2023 4:25:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 28/09/2023 04:25:39 CH

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 28/09/2023 04:33:55 CH

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 28/09/2023 04:33:55 CH

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 28/09/2023 04:33:55 CH

Dung lượng: 916,64kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 28/09/2023 04:33:55 CH

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 28/09/2023 04:33:55 CH

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất