Sáng 28/9/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm


Tên album
Sáng 28/9/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/09/2023 8:18:42 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Ngày tạo: 28/09/2023 10:39:29 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Ngày tạo: 28/09/2023 10:47:35 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 745,99kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Ngày tạo: 28/09/2023 11:25:34 SA

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang phát biểu.

Dung lượng: 645,49kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Ngày tạo: 28/09/2023 11:25:34 SA

Dung lượng: 869,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Ngày tạo: 28/09/2023 11:25:34 SA

Dung lượng: 969,17kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Ngày tạo: 28/09/2023 11:25:34 SA

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu.

Dung lượng: 904,66kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất