Chiều 28/9/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp


Tên album
Chiều 28/9/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp
Nội dung mô tả
Chiều 28/9/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp
Ngày tạo
28/09/2023 5:36:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Ngày tạo: 28/09/2023 05:41:49 CH

Dung lượng: 927,91kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Ngày tạo: 28/09/2023 05:41:49 CH

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Ngày tạo: 28/09/2023 05:41:49 CH

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Ngày tạo: 28/09/2023 05:41:49 CH

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất