Chiều 28/9/2023: UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành


Tên album
Chiều 28/9/2023: UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Nội dung mô tả
Chiều 28/9/2023: UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Ngày tạo
28/09/2023 2:38:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày tạo: 28/09/2023 02:39:02 CH

Dung lượng: 990,11kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày tạo: 28/09/2023 02:39:02 CH

Dung lượng: 999,05kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày tạo: 28/09/2023 02:39:02 CH

Dung lượng: 968,39kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày tạo: 28/09/2023 02:39:02 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày tạo: 28/09/2023 02:39:02 CH

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày tạo: 28/09/2023 02:39:02 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất