Sáng 20/5: Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng 20/5: Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Sáng ngày 20/5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.
Ngày tạo
20/05/2019 9:48:08 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 09:50:16 SA

Dung lượng: 575,57kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 09:50:16 SA

Dung lượng: 722,52kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 09:50:16 SA

Dung lượng: 616,72kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 09:50:16 SA

Dung lượng: 613,24kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 09:50:16 SA

Dung lượng: 446,18kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 09:50:16 SA

Dung lượng: 497,09kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất