Sáng ngày 05/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.


Tên album
Sáng ngày 05/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Nội dung mô tả
Sáng ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể
Ngày tạo
05/06/2019 11:08:46 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ngày tạo: 05/06/2019 11:10:48 SA

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Đại biểu bên lề phiên chất vấn sáng.

Dung lượng: 481,63kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ngày tạo: 05/06/2019 11:10:48 SA

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên chất vấn sáng.

Dung lượng: 393,94kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ngày tạo: 05/06/2019 11:10:48 SA

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên chất vấn sáng.

Dung lượng: 487,10kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ngày tạo: 05/06/2019 11:10:48 SA

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên chất vấn sáng.

Dung lượng: 437,66kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ngày tạo: 05/06/2019 11:30:21 SA

Các Đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề phiên chất vấn sáng.

Dung lượng: 289,63kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ngày tạo: 05/06/2019 11:30:21 SA

Các Đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề phiên chất vấn sáng.

Dung lượng: 272,48kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất