Chiều 30/5: Hình ảnh bên lề phiên thảo luận chiều 30/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Chiều 30/5: Hình ảnh bên lề phiên thảo luận chiều 30/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.
Ngày tạo
30/05/2019 5:02:35 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 05:05:11 CH

Các Đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 439,31kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 05:05:11 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 462,72kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 05:05:11 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 361,62kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 05:05:11 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 380,36kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 05:05:11 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 322,18kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 05:05:11 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 359,08kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất