Chiều ngày 11/5/2019: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường


Tên album
Chiều ngày 11/5/2019: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường
Nội dung mô tả
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 11/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
Ngày tạo
11/06/2019 3:24:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

Ngày tạo: 11/06/2019 03:29:20 CH

Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết.

Dung lượng: 970,67kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

Ngày tạo: 11/06/2019 03:29:20 CH

Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết.

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

Ngày tạo: 11/06/2019 03:29:20 CH

Các đại biểu Quốc hội theo dõi kết quả biểu quyết.

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

Ngày tạo: 11/06/2019 03:29:20 CH

Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết.

Dung lượng: 646,93kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

Ngày tạo: 11/06/2019 03:29:20 CH

Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết.

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

Ngày tạo: 11/06/2019 03:29:20 CH

Đại biểu Bùi Thị Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, phát biểu ý kiến.

Dung lượng: 281,01kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất