Chiều ngày 22/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)


Tên album
Chiều ngày 22/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Chiều 22/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).
Ngày tạo
22/05/2019 4:43:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 22/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều 22/5.

Ngày tạo: 22/05/2019 04:48:27 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều ngày 22/5.

Dung lượng: 306,92kB

Tải ảnh gốc

Chiều 22/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều 22/5.

Ngày tạo: 22/05/2019 04:48:27 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều ngày 22/5.

Dung lượng: 379,43kB

Tải ảnh gốc

Chiều 22/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều 22/5.

Ngày tạo: 22/05/2019 04:48:27 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều ngày 22/5.

Dung lượng: 435,46kB

Tải ảnh gốc

Chiều 22/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều 22/5.

Ngày tạo: 22/05/2019 04:48:27 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều ngày 22/5.

Dung lượng: 407,01kB

Tải ảnh gốc

Chiều 22/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều 22/5.

Ngày tạo: 22/05/2019 04:48:27 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều ngày 22/5.

Dung lượng: 322,90kB

Tải ảnh gốc

Chiều 22/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều 22/5.

Ngày tạo: 22/05/2019 04:48:27 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều ngày 22/5.

Dung lượng: 366,40kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất