Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp tổ chiều ngày 20/5


Tên album
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp tổ chiều ngày 20/5
Nội dung mô tả
Chiều ngày 20/5, các đại biểu Quốc hội họp tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.
Ngày tạo
20/05/2019 4:01:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp chiều ngày 20/5

Ngày tạo: 20/05/2019 04:13:35 CH

Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Trà Vinh tại phiên họp Tổ 13 chiều 20/5

Dung lượng: 412,03kB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp chiều ngày 20/5

Ngày tạo: 20/05/2019 04:13:35 CH

Đoàn đại biểu quốc hội Lào Cai tại phiên họp Tổ 13 chiều 20/5

Dung lượng: 438,84kB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp chiều ngày 20/5

Ngày tạo: 20/05/2019 04:13:35 CH

Đại biểu Giàng A Chu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tại phiên họp tổ 14 chiều 20/5.

Dung lượng: 334,58kB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp chiều ngày 20/5

Ngày tạo: 20/05/2019 04:13:35 CH

Toàn cảnh phiên họp tổ 14, gồm các đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Kon Tum, Bến Tre

Dung lượng: 450,82kB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp chiều ngày 20/5

Ngày tạo: 20/05/2019 04:13:35 CH

Toàn cảnh phiên họp tổ 13 chiều 20/5

Dung lượng: 440,04kB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp chiều ngày 20/5

Ngày tạo: 20/05/2019 04:17:36 CH

Toàn cảnh phiên họp tổ 16 chiều 20/5

Dung lượng: 389,28kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất