Sáng ngày 04/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm


Tên album
Sáng ngày 04/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm
Nội dung mô tả
Sáng ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm.
Ngày tạo
04/06/2019 8:40:32 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm.

Ngày tạo: 04/06/2019 08:47:39 SA

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn của các Đại biểu.

Dung lượng: 271,69kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm.

Ngày tạo: 04/06/2019 08:47:39 SA

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn của các Đại biểu.

Dung lượng: 369,89kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm.

Ngày tạo: 04/06/2019 08:47:39 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Dung lượng: 248,19kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm.

Ngày tạo: 04/06/2019 08:47:39 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Dung lượng: 402,25kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm.

Ngày tạo: 04/06/2019 08:47:39 SA

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận chất vấn.

Dung lượng: 389,33kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm.

Ngày tạo: 04/06/2019 08:47:39 SA

Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận chất vấn.

Dung lượng: 403,98kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất