Sáng ngày 07/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng.


Tên album
Sáng ngày 07/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng.
Nội dung mô tả
Sáng 07/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc và thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế.
Ngày tạo
07/06/2019 10:42:43 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 07/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc và thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế.

Ngày tạo: 07/06/2019 10:45:36 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp sáng.

Dung lượng: 531,07kB

Tải ảnh gốc

Sáng 07/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc và thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế.

Ngày tạo: 07/06/2019 10:45:36 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp sáng.

Dung lượng: 437,74kB

Tải ảnh gốc

Sáng 07/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc và thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế.

Ngày tạo: 07/06/2019 10:45:36 SA

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp sáng.

Dung lượng: 437,44kB

Tải ảnh gốc

Sáng 07/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc và thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế.

Ngày tạo: 07/06/2019 10:45:36 SA

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp sáng.

Dung lượng: 458,44kB

Tải ảnh gốc

Sáng 07/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc và thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế.

Ngày tạo: 07/06/2019 10:45:36 SA

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp sáng.

Dung lượng: 482,52kB

Tải ảnh gốc

Sáng 07/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc và thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế.

Ngày tạo: 07/06/2019 10:45:36 SA

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp sáng.

Dung lượng: 408,04kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất