Sáng ngày 05/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể


Tên album
Sáng ngày 05/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể
Nội dung mô tả
Sáng ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể
Ngày tạo
05/06/2019 9:49:54 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng ngày 05/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ngày tạo: 05/06/2019 09:52:06 SA

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn.

Dung lượng: 367,85kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 05/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ngày tạo: 05/06/2019 09:52:06 SA

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn.

Dung lượng: 368,07kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 05/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ngày tạo: 05/06/2019 09:52:06 SA

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn.

Dung lượng: 414,75kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 05/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ngày tạo: 05/06/2019 09:52:06 SA

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn.

Dung lượng: 569,26kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 05/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ngày tạo: 05/06/2019 09:52:06 SA

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn.

Dung lượng: 377,20kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Ngày tạo: 05/06/2019 10:06:41 SA

Đại biểu Bạch Thị Hương Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình chất vấn.

Dung lượng: 389,26kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất