Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.


Tên album
Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Nội dung mô tả
Sáng 10/6: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Ngày tạo
10/06/2019 9:21:54 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 10/6: Quốc hội họp tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày tạo: 10/06/2019 09:51:06 SA

Các Đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Dung lượng: 492,28kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/6: Quốc hội họp tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày tạo: 10/06/2019 09:51:06 SA

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng.

Dung lượng: 517,39kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/6: Quốc hội họp tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày tạo: 10/06/2019 09:51:06 SA

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Dung lượng: 686,13kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/6: Quốc hội họp tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày tạo: 10/06/2019 09:51:06 SA

Đại biểu Ngô Thị Kim Yến, Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng phát biểu.

Dung lượng: 402,43kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/6: Quốc hội họp tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày tạo: 10/06/2019 09:51:06 SA

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước phát biểu.

Dung lượng: 389,15kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/6: Quốc hội họp tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày tạo: 10/06/2019 09:51:06 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Dung lượng: 627,08kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất