Chiều ngày 24/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.


Tên album
Chiều ngày 24/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 24/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Ngày tạo
24/05/2019 4:09:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 24/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày tạo: 24/05/2019 04:12:31 CH

Đại biểu Bùi Văn Phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại phiên họp Tổ 5.

Dung lượng: 345,29kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 24/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày tạo: 24/05/2019 04:12:31 CH

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Dung lượng: 378,07kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 24/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày tạo: 24/05/2019 04:12:31 CH

Đại biểu Đinh Thị Hồng Minh, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại phiên họp Tổ 12.

Dung lượng: 352,15kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 24/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày tạo: 24/05/2019 04:12:31 CH

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Dung lượng: 388,58kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 24/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày tạo: 24/05/2019 04:12:31 CH

Đại biểu Trần Xuân Hùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam, phát biểu tại phiên họp Tổ 7.

Dung lượng: 354,89kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 24/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày tạo: 24/05/2019 04:12:31 CH

Toàn cảnh phiên họp tại Tổ 5.

Dung lượng: 454,11kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất