Chiều ngày 07/6/2019: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều.


Tên album
Chiều ngày 07/6/2019: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
Ngày tạo
07/06/2019 4:40:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ngày tạo: 07/06/2019 04:43:15 CH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Đại biểu bên lề phiên họp chiều.

Dung lượng: 485,08kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ngày tạo: 07/06/2019 04:43:15 CH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Đại biểu bên lề phiên họp chiều.

Dung lượng: 443,76kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ngày tạo: 07/06/2019 04:43:15 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 432,80kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ngày tạo: 07/06/2019 04:43:15 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 375,46kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ngày tạo: 07/06/2019 04:43:15 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 332,21kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ngày tạo: 07/06/2019 04:43:15 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 416,14kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất