Sáng ngày 20/5: Hình ảnh bên lề phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng ngày 20/5: Hình ảnh bên lề phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Sáng ngày 20/5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.
Ngày tạo
20/05/2019 11:37:12 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Một số hình ảnh bên lề phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 12:13:59 CH

Các lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội gặp gỡ bên lề phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV

Dung lượng: 397,21kB

Tải ảnh gốc

Một số hình ảnh bên lề phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 12:13:59 CH

Dung lượng: 439,25kB

Tải ảnh gốc

Một số hình ảnh bên lề phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 12:13:59 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Dung lượng: 329,43kB

Tải ảnh gốc

Một số hình ảnh bên lề phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 12:13:59 CH

Dung lượng: 446,53kB

Tải ảnh gốc

Một số hình ảnh bên lề phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 12:13:59 CH

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bên lề phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Dung lượng: 398,63kB

Tải ảnh gốc

Một số hình ảnh bên lề phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 12:13:59 CH

Dung lượng: 460,23kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất