Chiều ngày 05/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Tên album
Chiều ngày 05/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung mô tả
Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.
Ngày tạo
05/06/2019 4:10:42 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày tạo: 05/06/2019 04:19:12 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên chất vấn chiều.

Dung lượng: 381,70kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày tạo: 05/06/2019 04:19:12 CH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các Đại biểu bên lề phiên chất vấn chiều.

Dung lượng: 428,32kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày tạo: 05/06/2019 04:19:12 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên chất vấn chiều.

Dung lượng: 524,81kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày tạo: 05/06/2019 04:19:12 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên chất vấn chiều.

Dung lượng: 387,73kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày tạo: 05/06/2019 04:19:12 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên chất vấn chiều.

Dung lượng: 326,70kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày tạo: 05/06/2019 04:19:12 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên chất vấn chiều.

Dung lượng: 497,71kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất