Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.


Tên album
Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 23/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.
Ngày tạo
23/05/2019 4:02:36 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Ngày tạo: 23/05/2019 04:19:34 CH

Đại biểu Nguyễn Minh Đức, đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tại phiên họp Tổ 2 chiều 23/5.

Dung lượng: 428,09kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Ngày tạo: 23/05/2019 04:19:34 CH

Đại biểu Phạm Phú Quốc, đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tại phiên họp Tổ 2 chiều 23/5.

Dung lượng: 406,23kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Ngày tạo: 23/05/2019 04:19:34 CH

Toàn cảnh phiên họp Tổ 2 chiều 23/5.

Dung lượng: 459,28kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Ngày tạo: 23/05/2019 04:19:34 CH

Đại biểu Đỗ Thị Lan, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tại phiên họp Tổ 6 chiều 23/5.

Dung lượng: 379,64kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Kiểm toán Nhà nước và Luật Thư viện

Ngày tạo: 23/05/2019 04:36:39 CH

Toàn cảnh phiên họp tại tổ 6

Dung lượng: 465,67kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Kiểm toán Nhà nước và Luật Thư viện

Ngày tạo: 23/05/2019 04:36:39 CH

Đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại phiên họp Tổ 6 chiều 23/5.

Dung lượng: 434,60kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất