Chiều ngày 05/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Tên album
Chiều ngày 05/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung mô tả
Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.
Ngày tạo
05/06/2019 3:39:42 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày tạo: 05/06/2019 03:56:26 CH

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn.

Dung lượng: 377,08kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày tạo: 05/06/2019 03:56:26 CH

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn.

Dung lượng: 340,41kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày tạo: 05/06/2019 03:56:26 CH

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang chất vấn.

Dung lượng: 384,58kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày tạo: 05/06/2019 03:56:26 CH

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội chất vấn.

Dung lượng: 338,98kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày tạo: 05/06/2019 03:56:26 CH

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre chất vấn.

Dung lượng: 384,73kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngày tạo: 05/06/2019 03:56:26 CH

Đại biểu Nguyễn Văn Quyền, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ chất vấn.

Dung lượng: 372,75kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất