Chiều 03/6/2019: Quốc hội lấy ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và họp tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.


Tên album
Chiều 03/6/2019: Quốc hội lấy ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và họp tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Nội dung mô tả
Chiều 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và họp tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Ngày tạo
03/06/2019 3:19:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 03/06/2019 03:23:34 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành.

Dung lượng: 419,29kB

Tải ảnh gốc

Chiều 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 03/06/2019 03:23:34 CH

Các Đại biểu biểu quyết.

Dung lượng: 488,65kB

Tải ảnh gốc

Chiều 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 03/06/2019 03:23:34 CH

Các Đại biểu biểu quyết.

Dung lượng: 455,44kB

Tải ảnh gốc

Chiều 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 03/06/2019 03:23:34 CH

Các Đại biểu biểu quyết.

Dung lượng: 480,96kB

Tải ảnh gốc

Chiều 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 03/06/2019 03:23:34 CH

Các Đại biểu biểu quyết.

Dung lượng: 457,97kB

Tải ảnh gốc

Chiều 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày tạo: 03/06/2019 03:23:34 CH

Kết quả lấy ý kiến đối Phương án 02 về quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ

Dung lượng: 493,78kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất